0
Haarverzorging

Kan zegepalm haarverlies stoppen?

Op het ogenblik dat je al eens iets hebt gelezen over natuurlijke remedies voor haaruitval, dan ben je wellicht een kruid tegengekomen dat zegepalm wordt genoemd en afkomstig is van de bessen van een Noord-Amerikaanse plant met de wetenschappelijke naam Serenoa repens of Sabal serrulata. Van deze palm wordt gezegd dat de extracten ervan de vorm van erfelijk haarverlies kan helpen verminderen, of een aandoening kan verminderen die bekend staat als androgene alopecia (een veel voorkomende vorm van haaruitval die ook wel mannelijk- of vrouwelijke patroon kaalheid wordt genoemd).

De zegepalm wordt in sommige gevallen eveneens aanbevolen als een natuurlijke behandeling voor andere gezondheidsproblemen, zoals:

 • acne,
 • goedaardige prostaathyperplasie,
 • erectiestoornissen,
 • het polycystisch ovariumsyndroom (PCOS).

Voordelen ten aanzien van haarverlies

Een theorie over hoe de zegepalm zou kunnen werken, is dat de werkzame stof 5-alfa-reductase zou kunnen zijn, een enzym dat betrokken is bij de omzetting van het hormoon testosteron in dihydrotestosteron. Dihydrotestosteron wordt gezien als de vervuller van de sleutelrol bij het ontstaan ​​en het verloop van androgene alopecia. Er wordt eveneens gezegd dat het de activiteit van een enzym dat verantwoordelijk is voor de stofwisseling van dihydrotestosteron in androstanediol (een zwakker androgeen hormoon) zal verhogen.

Een groot deel van zijn populariteit heeft de zegepalm te danken aan zijn vermogen om haarverlies en kaalheid tegen te gaan. Deze populariteit is gebaseerd op de manier waarop de zegepalm verondersteld wordt te werken. Er is dus geen wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd waar dit mee kan worden gestaafd. Er is overigens wel enig laboratoriumonderzoek gedaan, dat suggereert dat zegepalm het potentieel bezit om 5-alfa-reductase te kunnen afremmen, is er een gebrek aan degelijk uitgevoerd klinisch onderzoek dat aan kan tonen dat deze plant haargroei kan bevorderen of de voortgang van haarverlies kan stoppen.

Het beschikbare onderzoek omvat ondermeer een studie die gepubliceerd werd in het jaar 2012, in het International Journal of Immunopathology and Pharmacology. Van de 100 mannen die leden aan een milde tot matige vorm van androgene alopecia, nam één groep 320 mg zegepalm op een dag voor de duur van 24 maanden, terwijl de andere groep elke dag 1 mg finasteride (een geneesmiddel dat gebruikt wordt bij de behandeling van haaruitval) ook voor de duur van twee jaar.

De onderzoekers ontdekten dat de score wat de haargroei betreft hoger was in de groep die finasteride kregen, in vergelijking tot de proefpersonen die tot de zegepalmgroep behoorden. Verder kwam aan het licht dat het effect van zegepalm ondergeschikt was aan dat van de finasteride.

In een studie, die in 2002 gepubliceerd werd in het Journal of Alternative and Complementary Medicine, namen 26 mannen met een milde- tot matige vorm van androgene alopecia een supplement met zegepalm samen met beta-sitosterol, terwijl de controlegroep een placebo kreeg, voor de duur van 21 weken. De effectiviteit van de behandeling bij het laatste bezoek, beoordeeld door de onderzoekers, was naar verluidt 60 procent in de zegepalmgroep, in vergelijking 11 procent in de placebogroep. Bijwerkingen waren bovendien mild en van voorbijgaande aard.

Mogelijke bijwerkingen van zegepalm

Net zoals het geval kan zijn met andere kruidensupplementen, is er tot op de dag van vandaag nog maar weinig bekend over de bijwerkingen van langdurig gebruik, of een hoge dosering zegepalm. Bijwerkingen zijn in de regel mild van aard en kunnen onder andere bestaan uit:

 • Maagpijn,
 • Obstipatie,
 • Diarree,
 • Misselijkheid,
 • Braken zijn gemeld.

Verder melden bepaalde mannen dat ze last kregen van seksuele disfunctie.

Er is verder enige bezorgdheid dat zegepalm bij bepaalde mensen problemen met de lever, de alvleesklier of het hart kan veroorzaken. Maar er zijn ook meldingen geweest van leverbeschadiging en pancreatitis (ontsteking van de alvleesklier) bij mensen die zegepalm gebruikten, maar er is niet voldoende informatie voor handen om te achterhalen of zegepalm ook daadwerkelijk de oorzaak van deze bijwerkingen was.

Hoewel het tegenwoordig nog niet afdoende aan is getoond bij mensen, kan zegepalm de concentraties van geslachtshormonen, zoals oestrogeen en testosteron, beïnvloeden. Totdat de wetenschap meer te weten is gekomen, dienen mensen die lijden aan hormoongevoelige aandoeningen, zoals borstkanker, dit middel dan ook zeker te vermijden. Tevens kan zegepalm in theorie een wisselwerking geven met orale anticonceptiemiddelen en hormoonbehandelingen. Verder zou zegepalm op een vergelijkbare manier kunnen werken als de finasteride-medicatie. Kinderen, maar ook zwangeren en vrouwen die borstvoeding geven, mogen evenmin zegepalm innemen.

Tevens is bekend dat zegepalm de bloedstolling kan vertragen. Mensen die dus lijden aan bloedstollingsstoornissen of die antistollingsmiddelen, plaatjesremmers of supplementen gebruiken, zoals warfarine, aspirine of clopidogrel, dienen zegepalm niet te gebruiken zonder dat dit onder medische toezicht gebeurt. Bovendien moet het gebruik van zegepalm minstens twee weken voor en na een operatie worden gestopt of vermeden. Het is van belang om te onthouden dat supplementen niet zijn getest op veiligheid en daarnaast voor een groot deel niet gereguleerd zijn. Voordat je zegepalm, of een ander supplement, wilt gaan gebruiken, is het verstandig om dit goed door te spreken met je arts.

Zegepalm gebruiken

Het verliezen van je haren tot veel onrust en onzekerheid zorgen en ondanks dat het verleidelijk kan zijn om zegepalm te gaan gebruiken, dien je wanneer je van plan bent om dit te gaan doen, je huisarts om advies te vragen en bespreken of dit middel werkelijk voor je geschikt is. De meeste behandelingen voor haarverlies vereisen daarnaast dat je deze regelmatig gebruik, en tevens is het van belang om het huidige gebrek aan bewijs of veiligheidsinformatie goed in ogenschouw te nemen (in het bijzonder als je dit middel langdurig wilt gebruiken).

You Might Also Like...

No Comments

  Leave a Reply